Pielęgnacja ogrodów

Zakres prac

Oferujemy:

 • odchwaszczanie rabat, trawników, nawierzchni, porządki w ogrodach
 • nawożenie roślin nawozami mineralnymi i kompostem
 • cięcie korygujące, sanitarne i techniczne drzew, cięcie formujące, prześwietlające, korygujące i sanitarne krzewów
 • usługi Certyfikowanego Inspektora Drzew
  Arborystyka
 • usługi zrębkowania gałęzi i pni
 • koszenie, wertykulację, aerację, wałowanie, nawożenie, piaskowanie trawników
  Pielęgnacja trawnika
 • indywidualne programy pielęgnacyjne

Indywidualne programy pielęgnacyjne

Proponujemy kompleksową pielęgnację ogrodów w różnym zakresie:

 1. Opieka całoroczna: przez cały sezon wykonujemy wszystkie prace ogrodnicze łącznie np. z podlewaniem co kilka dni, koszeniem trawnika raz na dziesięć dni, wywozem skoszonej trawy.
 2. Program wiosenny (luty–maj), obejmujący:
  • porządki
  • pielęgnację lub renowację trawnika (wertykulacja, aeracja i piaskowanie, wygrabianie, nawożenie, dosiewanie, wałowanie)
  • cięcie roślin, które mogą i powinny być przycinane wiosną
  • nawożenie (przede wszystkim roślin iglastych)
  • uzupełnianie ściółki
 3. Program letni (czerwiec–sierpień), obejmujący:
  • pielęgnację i nawożenie trawnika
  • cięcie żywopłotów i roślin, które należy przycinać po kwitnieniu
  • nawożenie roślin
  • odchwaszczanie
  • uzupełnianie ściółki
 4. Program jesienny (od września), obejmujący:
  • jesienną pielęgnacja trawnika
  • porządki, odchwaszczanie
  • niezbędne cięcie (głównie sanitarne)
  • w razie potrzeby zabezpieczanie roślin przed zimą z zastosowaniem agrowłókniny, stroiszu, mat słomianych, ściółki

Zobacz pielęgnowane przez nas ogrody!
Pielęgnacja ogrodu 1, Pielęgnacja ogrodu 2.

Pielęgnacja terenów zielonych

Zajmujemy się również pielęgnacją terenów zieleni w większej skali – na osiedlach mieszkaniowych i przy różnych obiektach kubaturowych.
Pielęgnacja terenów zieleni.

Lifting i przebudowa ogrodów

Oferujemy przeprojektowanie i przebudowę istniejących ogrodów, które przestały spełniać swoje funkcje lub nie zadowalają właścicieli. Prace rozpoczynamy od wizyty w ogrodzie. Czasem potrzebna jest inwentaryzacja stanu istniejącego i sporządzenie projektu. Następnym krokiem zwykle bywa cięcie, usuwanie i przesadzanie części roślin oraz zdejmowanie darni, będące wstępem do zmiany kształtu rabat. Wtedy otwiera się pole do realizacji nowych pomysłów, które mają uczynić ogród bardziej funkcjonalnym i ciekawszym. Najprostszym i najpiękniejszym rodzajem zmiany jest ubranie ogrodu w kwitnące byliny przy poszanowaniu zastanych drzew i krzewów.
Lifting i przebudowa ogrodów.