Projektowanie ogrodów

Projektujemy wszystkie ogrody – małe i duże, prywatne i otwarte, tradycyjne i współczesne, piękne o każdej porze roku, dopasowane do potrzeb i oczekiwań ich użytkowników. Projektujemy zieleń osiedlową, komercyjną, parki, ogrody deszczowe, łąki kwietne, ogrody na dachach, tarasach i zieleń we wnętrzach. Wykonujemy projekty przebudowy ogrodów, rewaloryzacji zabytkowych parków, przyrodniczych ścieżek edukacyjnych. Sporządzamy dokumentację projektową w każdym zakresie – od inwentaryzacji i koncepcji po kosztorys i harmonogram prac.

Specjalizujemy się w ogrodach naturalistycznych, z dużym udziałem rodzimych gatunków, bylin, roślin użytecznych dla zwierząt i ludzi.

Jak przebiega projektowanie ogrodu?

 1. Umawiamy się na niezobowiązujące spotkanie w terenie. Podczas tej wizyty próbujemy poznać Państwa oczekiwania w stosunku do przyszłego ogrodu – jak zamierzają Państwo z niego korzystać, ile czasu poświęcić na pielęgnację, jakie kolory lub rośliny lubią… Na podstawie uzyskanych informacji przygotowujemy ofertę na projekt ogrodu.
 2. Podczas następnego pobytu na działce wykonujemy inwentaryzację stanu istniejącego i dokumentację fotograficzną. Pracujemy na podstawie przekazanej nam wcześniej mapy zasadniczej. Mile widziane są dodatkowe materiały: rzuty kondygnacji budynku, przekroje elewacji, wyniki ekspertyzy geologicznej.
 3. Przedstawiamy dwie koncepcje zagospodarowania ogrodu – barwne rzuty z zaznaczeniem głównych elementów funkcjonalnych i grup roślinności oraz niezbędne wizualizacje. Zostawiamy Państwu czas potrzebny do namysłu i podjęcia decyzji co do różnych rozwiązań projektowych.
  Zobacz przykładowe koncepcje ogrodów: Koncepcje, Wizualizacje.
 4. Spotykamy się w celu omówienia i weryfikacji koncepcji. Nie muszą Państwo wybrać jednej z nich. Pewne elementy obu można twórczo mieszać i zestawiać.
 5. Po dokonaniu uzgodnień sporządzamy projekt ogrodu. Do projektu dołączamy kosztorys, będący naszą ofertą na wykonanie ogrodu.
  Zobacz przykładowe projekty: Projekty.

Co zawiera projekt ogrodu?

 1. Część opisowa:
  • opis stanu istniejącego, inwentaryzacja terenu i roślinności ze wskazaniami co do jej zagospodarowania
  • opis projektowanego zagospodarowania terenu, będący jednocześnie uzupełnieniem opisu mapy i harmonogramem określającym kolejność prac
  • tabelaryczny spis projektowanej roślinności z podziałem na drzewa, krzewy, pnącza, byliny i krzewinki, zawierający nazwę polską i łacińską oraz liczbę sztuk
  • zestawienie powierzchni
  • bilans mas ziemnych (opcja)
 2. Część rysunkowa:
  • mapa 1 – „Stan istniejący” (1:500–1:100, w zależności od wielkości terenu i stopnia skomplikowania inwentaryzacji)
  • mapa 2 – „Ukształtowanie powierzchni, układ dróg, elementy architektoniczne, oświetlenie” (1:200–1:50)
  • mapa 3 – „Ukształtowanie zieleni – drzewa i krzewy” (1:200–1:50)
  • mapa 4 – „Ukształtowanie zieleni – byliny” (1:200–1:50)
  • mapa 5 – „Zestawienie powierzchni” (1:200–1:50)
  • mapa 6 – „Rozmieszczenie roślin” (opcja – w przypadku licznych istniejących i przesadzonych roślin)
  • mapa 7 – „Dobór roślin” (walory ozdobne roślin w różnych porach roku)
  • przekroje (1:100–1:50)
  • detale (1:50–1:10)
  • wizualizacje (przedstawiamy je na etapie koncepcji)

  Przekroje, Detale

Ile kosztuje projekt ogrodu?

Projekt ogrodu wyceniamy indywidualnie na podstawie informacji przekazanej przez klienta. Cena projektu zależy od wielkości działki, zakresu opracowania, odległości od naszej siedziby i stopnia komplikacji inwentaryzacji dendrologicznej. Cena zawiera koszt trzech spotkań, dwóch wstępnych koncepcji z wizualizacjami, prac terenowych i kameralnych, opracowania projektu w formie elektronicznej i oprawionego wydruku. Zapytaj o cenę projektu!