Pielęgnacja ogrodów

Pielęgnacja terenów zieleni

Zajmujemy się również pielęgnacją terenów zieleni w większej skali – na osiedlach mieszkaniowych i przy różnych obiektach kubaturowych.