Pielęgnacja ogrodów

Arborystyka

Prace mające na celu utrzymanie w dobrym stanie drzew i krzewów w terenach zieleni – diagnostyka i ocena stanu fitosanitarnego, opracowywanie operatów dendrologicznych i zaleceń pielęgnacyjnych.