Urządzanie ogrodów

Ogród deszczowy

Budowa ogrodów deszczowych i innych układów służących mikroretencji. Ogrody deszczowe, niecki retencyjne i filtracyjne, stawy retencyjne i hydrofitowe, rowy i muldy chłonne to rozwiązania pozwalające zagospodarować wodę opadową i roztopową w pobliżu miejsca opadu, z korzyścią dla wyglądu terenu zieleni, jego różnorodności biologicznej i gospodarowania wodą w lokalnej skali.