Urządzanie ogrodów

Inwentaryzacje dendrologiczne i przyrodnicze

Pomiary drzew i krzewów w terenie, określanie ich stanu, położenia i nanoszenie na mapę. Nadzór nad prowadzoną inwestycją w zakresie jej oddziaływania na przyrodę.