Projektowanie ogrodów

Przekroje

Przekroje ułatwiają orientację w rozwiązaniach dotyczących ukształtowania terenu, stosunku wysokości poszczególnych elementów projektu, strukturze przestrzennej i kolorystycznej kompozycji roślinnej oraz budowie elementów małej architektury.