Edukacja i współpraca

Edukacja przyrodnicza

Projektowanie błękitno-zielonej infrastruktury zaczynamy od spacerów badawczych w celu identyfikacji przyrodniczej wartości miejsca.